Vyučování předmětů ve třídě (EKO, UCE, MAT, ZPV, HOV, AJ, CJL,...).